I utbildningen Interaktionsdesign ingick kursen Speldesign där vi skulle skapa ett spelkoncept utifrån kriterier om innovativ teknologi. Min tolkning av uppgiften grundades i att skapa koncept-skisser för att ge lärare och klasskamrater en känsla av upplevelsen jag tänkte mig. Jag presenterade ett RPG-spel (Role Playing Game) vars berättelse grundades i olika naturliga element som stod för det onda och det goda. Utifrån detta skapade jag olika karaktärer (se bilderna) som stod för ljus, mörker och jorden.

Dessa skulle styras med hjälp av spelarens puls – det vill säga när spelaren var stressad påverkade detta beteendet av spelkaraktären.

Att skapa både skisser och digitaliserade koncept-bilder är ett sätt för mig att uttrycka mina idéer. På det sättet visualiserar jag en tydliga bild av miljöer/karaktärer.

Datum

2015

Kategori

Concept Art, Digital Illustrations

Dela