Under min tid hos Plotagon AB tog jag fram en ny design på företagets hemsida. Jag analyserade den befintliga hemsidan för att se om det fanns något innehåll som inte fungerade ur ett användarperspektiv. Tillsammans med företagets AD kom vi fram till att den behövde uppdateras och följa en tydligare grafisk profil.

För att visualisera ett nytt förslag skapade jag mockups med hjälp av Adobe Illustrator.

Förändringarna jag föreslog omfattades till största del av informationen och utseendet på hemsidan. Layouten utgick från den tidigare versionen men det skulle vara fördelaktigare att presentera populära funktioner och siffror som gjorde applikationen mer attraktiv.

Date

2015/16

Kategori

Mockup

Länk Plotagon

www.plotagon.com

Dela