Utbildningen Interaktionsdesign har varit en källa för flera projekt (både kurs- och fritidsbaserade). Exempelvis har vi skapat spel från konceptstadie till färdiga prototyper. Jag och 5 klasskamrater skapade spelet Wheel of Terror inom skräckgenren. Fokus för uppgiften var att skapa något modernt gällande teknologiska lösningar.

Konceptet byggde på att spelaren vaknade upp i en övergiven miljö och skulle ta sig ut. Spelkontrollen bestod av en hemmabyggd rullstol som kopplats till en Oculus Rift, vilket förhöjde spelarens känsla av att vara i miljön. Med hjälp av en Arduino kunde hjulens rörelser läsas av – och speglas i spelet. Miljön presenterades i form av en klassisk anstalt med en mängd olika rum varav olika ljud och visuella effekter ägde rum.

Mitt jobb var att modellera miljön och applicera texturer. Tidsramen för projektet var ca 1,5 månader. Varje element av miljön måttades och modellerades i egna filer. Detta gjorde samarbetet mellan gruppen och de som animerade effekterna enklare.

Datum

2015

Kategori

Game Design

Dela